АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

Вашите коментари?

КОНФЕРЕНЦИЯТА

ПИИ СРЕЩУ ИЗМАМИТЕ И ЗЛОУПОТРЕБИТЕ"

4-5 ЮНИ - СОФИЯ’2015

ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА АПИИ СЕ ПРОВЕДЕ НА 4 И 5 ЮНИ В СУИТ ХОТЕЛ СОФИЯ И БЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО УСПЕШНА!

СЛАЙДОВЕТЕ С ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ НА ЛЕКТОРИТЕ МОЖЕТЕ ДА ПОРЪЧАТЕ НА info@acefraud.org, С ЦЕНА 40 ЛВ.!  

Потърсете ни: +359 2 868 4184 и +359 888 912 718 и e-mail: info@acefraud.org

АПИИ © ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ - 2015