АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

Вашите коментари?

ИЗМАМИ И ЗЛОУПОТРЕБИ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ИНСТИТУЦИИ - РАЗКРИВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ

ВЪТРЕШНИТЕ КОНТРОЛИ ЗА РАЗКРИВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ИЗМАМИ И ЗЛОУПОТРЕБИ

МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИЗМАМИ И ЗЛОУПОТРЕБИ

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ: УСТАНОВЯВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ

НОВОТО ОНЛАЙН САМООБУЧЕНИЕ,

представяено от доц. Димитър Динев, CFE

Основател и Председател на УС на АПИИ

ПРАНЕТО НА ПАРИ ЧРЕЗ БАНКИ И БИЗНЕСА: РАЗКРИВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ

СЕМИНАРИТЕ НА АПИИ И ИЕПИ

ДЕКЕМВРИ 2015 и ЯНУАРИ 2016 г. Вижте всички тук...

Потърсете ни: +359 2 868 4184 и +359 888 912 718 и e-mail: info@acefraud.org

АПИИ © ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ - 2015