ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В АПИИ СЕМИНАРИ

*Въвеждането на информацията е задължително!

Банкова сметка на АПИИ в лв.: АПИИ, Централна Кооперативна Банка - София, BIC: CECBBGSF IBAN: BG65CECB97901042872300