АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

СЕМИНАРИТЕ НА АПИИ И ИЕПИ ПРЕЗ 2018 г.

1700 София,

Студентски град,

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"

TEL: +359 888 912 718

TEL./FAX: +359 02 868 4184

Email: info@acefraud.org

АПИИ

AПИИ 2018

Към началото на страницата

ЗАЯВКИ НА: info@acefraud.org и тел.: 0888 912 718   


☛ ВЪТРЕШНИ КОНТРОЛИ ЗА РАЗКРИВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ИЗМАМИ И ЗЛОУПОТРЕБИ, 12 февруари, 8 ЕПИ КРЕДИТА Вижте повече...!


    МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИЗМАМИ И ЗЛОУПОТРЕБИ, 15 февруари, 8 ЕПИ КРЕДИТА Вижте повече...!


  ☛ ПРАНЕТО НА ПАРИ ЧРЕЗ БАНКИ И БИЗНЕСА,  19 февруари, 8 ЕПИ КРЕДИТА Вижте повече...!  ☛ ВЪТРЕШНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА СИГНАЛИ/ЖАЛБИ ЗА КОРУПЦИОННИ ПРАКТИКИ,  22 февруари, 8 ЕПИ КРЕДИТА Вижте повече...!  


  ☛НОВО! ВЪТРЕШЕН ОДИТ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИЗМАМИ И ЗЛОУПОТРЕБИ, 26 февруари, 8 ЕПИ КРЕДИТА Вижте повече...!    


   ☛ НОВО! КОРУПЦИЯТА И ИЗМАМИТЕ - РАЗКРИВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ, 16 февруари, 8 ЕПИ КРЕДИТА Вижте повече...!    


   ☛ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ - РАЗКРИВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, 28 февруари, 8 ЕПИ КРЕДИТА Вижте повече...!


☛ НОВО! ИНТЕРВЮТО ЗА ЕКСПЕРТ ПРОВЕРИТЕЛЯ НА ИЗМАМИ, 22 март, 8 ЕПИ КРЕДИТА Вижте повече...!


    ☛ НОВО! ОДИТ НА ДОГОВОРИ ЗА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (VENDOR AUDIT),   12 март, 8 ЕПИ КРЕДИТА  Вижте повече...!   


    ☛ ИЗМАМИ И ЗЛОУПОТРЕБИ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ИНСТИТУЦИИ - РАЗКРИВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ, 14 март, 8 ЕПИ КРЕДИТА Вижте повече...!


    ☛ НОВО! РАЗКРИВАНЕ НА УКРИТИ ПРИСВОЕНИ ПАРИ И АКТИВИ, ПО ДОГОВАРЯНЕ, 8 ЕПИ КРЕДИТА Вижте повече...!


    ☛ ВЪТРЕШНИ КОНТРОЛИ ЗА РАЗКРИВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ИЗМАМИ И ЗЛОУПОТРЕБИ, 01 март, 8 ЕПИ КРЕДИТА Вижте повече...!


    МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИЗМАМИ И ЗЛОУПОТРЕБИ, 19 март, 8 ЕПИ КРЕДИТА Вижте повече...!


    ☛ НОВО! ПРАНЕТО НА ПАРИ ЧРЕЗ БАНКИ И БИЗНЕСА,  21 март, 8 ЕПИ КРЕДИТА Вижте повече...!

  

 ☛ ИЗМАМИ ЧРЕЗ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ - РАЗКРИВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, 5 април, 8 ЕПИ КРЕДИТА Вижте повече...!    


☛ НОВО! ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ИЗМАМИ,  27 март,  8 ЕПИ КРЕДИТА Вижте повече...!


☛ НОВО! ФИНАНСОВ АНАЛИЗ И КОЕФИЦИЕНТИ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИЗМАМИ, 28 март, 8 ЕПИ КРЕДИТА Вижте повече...!Лекторите са експерти в противодействието на икономическите престъпления, регистрирани одитори, вътрешни одитори, представители на досъдебното производство!


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: info@acefraud.org и 0888 912 718