АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

1700 София,

Студентски град,

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"


TEL: +359 888 912 718

Email: info&acefraud.org

АПИИ

AПИИ 2020

ДАТИТЕ СЛЕД ЗАЯВКИ НА: info@acefraud.org и/или тел.: 0888 912 718   


  ☛ ВЪТРЕШНИ КОНТРОЛИ ЗА РАЗКРИВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ИЗМАМИ И ЗЛОУПОТРЕБИ, 22 април (сряда), 8 ЕПИ КРЕДИТА Вижте повече...!


    МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИЗМАМИ И ЗЛОУПОТРЕБИ,  24 април (петък),

8 ЕПИ КРЕДИТА Вижте повече...!


  ☛ ПРАНЕТО НА ПАРИ ЧРЕЗ БАНКИ И БИЗНЕСА, 27 април (понеделник), 8 ЕПИ КРЕДИТА,

Вижте повече...!  ☛ ВЪТРЕШНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА СИГНАЛИ/ЖАЛБИ ЗА КОРУПЦИОННИ ПРАКТИКИ,  29 април (сряда), 8 ЕПИ КРЕДИТА Вижте повече...!  


  ☛ НОВО! ВЪТРЕШЕН ОДИТ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИЗМАМИ И ЗЛОУПОТРЕБИ, 8 май, 8 ЕПИ КРЕДИТА Вижте повече...!    


   ☛ ИЗМАМИ И ЗЛОУПОТРЕБИ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ИНСТИТУЦИИ - РАЗКРИВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ,

11 май (понеделник), 8 ЕПИ КРЕДИТА Вижте повече...!


  ☛ ВЪТРЕШНИ КОНТРОЛИ ЗА РАЗКРИВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ИЗМАМИ И ЗЛОУПОТРЕБИ,

13 май (сряда), 8 ЕПИ КРЕДИТА Вижте повече...!


☛ НОВО! КОРУПЦИЯТА И ИЗМАМИТЕ - РАЗКРИВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ, 8 ЕПИ КРЕДИТА Вижте повече...!   ПО ДОГОВАРЯНЕ!


   ☛ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ - РАЗКРИВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, 8 ЕПИ КРЕДИТА Вижте повече...! ПО ДОГОВАРЯНЕ!


☛ НОВО! ИНТЕРВЮТО ЗА ЕКСПЕРТ ПРОВЕРИТЕЛЯ НА ИЗМАМИ, 8 ЕПИ КРЕДИТА Вижте повече...!


☛ НОВО! ОДИТ НА ДОГОВОРИ ЗА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (VENDOR AUDIT),   15 май, 8 ЕПИ КРЕДИТА  Вижте повече...!


  ☛ НОВО! РАЗКРИВАНЕ НА УКРИТИ ПРИСВОЕНИ ПАРИ И АКТИВИ, ПО ДОГОВАРЯНЕ, 8 ЕПИ КРЕДИТА Вижте повече...! ПО ДОГОВАРЯНЕ!

  

 ☛ ИЗМАМИ ЧРЕЗ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ - РАЗКРИВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, 8 ЕПИ КРЕДИТА Вижте повече...! ПО ДОГОВАРЯНЕ!


☛ НОВО! ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ИЗМАМИ,  8 ЕПИ КРЕДИТА Вижте повече...! ПО ДОГОВАРЯНЕ!


☛ НОВО! ФИНАНСОВ АНАЛИЗ И КОЕФИЦИЕНТИ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИЗМАМИ, 8 ЕПИ КРЕДИТА Вижте повече...! ПО ДОГОВАРЯНЕ!Лекторите са експерти в противодействието на икономическите престъпления, регистрирани одитори, вътрешни одитори, представители на досъдебното производство!


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: info@acefraud.org и 0888 912 718СЕМИНАРИТЕ ПРЕЗ 2020 г.