АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

1700 София,

Студентски град,

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"

TEL: +359 888 912 718

TEL./FAX: +359 02 868 4184

Email: info@acefraud.org

АПИИ

AПИИ 2019

АПИИ И ИЕПИ ПРЕДОСТАВЯТ НЕПРЕКЪСНАТО ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИНГ ЧРЕЗ СЕМИНАРИ, КУРСОВЕ И УЕБИНАРИ!


ОДИТ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ИЗМАМИ И ЗЛОУПОТРЕБИ, 8 ЕПИ КРЕДИТА, ИЗДАВА СЕ СЕРТИФИКАТ!

                           ПРОГРАМА

НА СЕМИНАРА

8:45 -9:00 Регистрация на участниците

9:00 – 10:00 Същност, характеристика и видовете вътрешни измами и злоупотреби

10:00  - 10:15 Почивка

10:15  - 11:30 Схеми на вътрешни измами и злоупотреби

11:30  - 11:50 Кафе-пауза

11:50  - 13:00  Одитни техники за разкриване на вътрешни измами. Интервюто като одиторска техника за разкриване на измами.

13:00 - 14:00. Обяд

14:00 - 15:00  Продължение - Одитни техники за разкриване на вътрешни измами. Използване на Интернет, Excel таблици и специализиран софтуер.


15:00 - 15: 20 Кафе - пауза

15:20 - 17:00 Практически казус на одит за разкриване на вътрешни измами

17:00 – 17:30 Дискусия, въпроси и отговори


* Възможна е промяна

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НИ ПИШЕТЕ НА: info@acefraud.org


Към началото на страницата

РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАПИСВАНИЯ:


Цена за членове на АПИИ: 220 лв.

Цена за нечленове на АПИИ: 240 лв.

Цена за повече от 2 участника: 230 лв. за 1 уч.

БАНКОВАTA СМЕТКА НА ИЕПИ Е:

ИЕПИ ЕООД, Юробанк България-София,

BIC: BPBIBGSF 
IBAN: BG10BPBI88981029112101