БЪДЕТЕ ЧЛЕН НА АПИИ!

Здравейте! Добре дошли на страницата ни за регистрация на членството в АСОЦИАЦИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ!

ФОРМУЛЯР ЗА ЧЛЕНСТВО В АПИИ

Ще се свържим с Вас чрез е-мейл!
БАНКОВАТА НИ СМЕТКА В ЛЕВА: АПИИ, ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - СОФИЯ, BIC: CECBBGSF IBAN: BG65CECB97901042872300
Предварително сте изтеглили Устава на АПИИ и сте се запознали със съдържанието му!

След заплащане на членския внос и потвърждаването на предоставената информация, натиснете ИЗПРАТЕТЕ по-долу и скоро АПИИ ще Ви информира за членството Ви!