ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА НА АПИИ 2018

Въведете името, презимето и фамилията си - за сертификата!

Банкова сметка на АПИИ в лв.: АПИИ, Централна Кооперативна Банка - София, BIC: CECBBGSF IBAN: BG65CECB97901042872300