АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

ОТГОВОРИ НА ТЕСТОВЕТЕ В УЧЕБНИКА “ОСНОВИ НА ОДИТИНГА”

Представени са отговорите на всички задачи, казуси и тестове, включени в учебника “Основи на Одитинга” на доц. д-р Димитър Динев. Книгата в хартиен формат можете да си поръчате С наложен платеж или/и заплатите на цена от 60 лв. на е-мейл: info@acefraud.org

След заплащане до 2 работни дни ще получите на посочения от вас адрес в хартиен (спирала) формат “Отговорите на тестовете за учебника “Основи на одиинга” и съответната фактура!

Изпратете ни вашия адрес, данни за фактура, заявката и/или копие от платежното нареждане на е-мейл: info@iepinet.eu, за да ви изпратим книгата и желаните документи и информация!

Петък, 1 Януари 2021 г.

1700 София,

Студентски град,

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"


TEL: +359 888 912 718

Email: info&acefraud.org

АПИИ

AПИИ 2021

ВАШАТА ЗАЯВКА ЗА КНИГА
0%
Some required fields are missing. Please review the form and submit again.

С БАНКОВ ПРЕВОД, 60 лв:


БАНКОВАTA СМЕТКА НА АПИИ Е:

AПИИ, ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - СОФИЯ, BIC: CECBBGSF

IBAN: BG65CECB97901042872300