АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

ВСИЧКИ ИЗДАНИЯ НА АПИИ И НА ИЕПИ ПРЕЗ 2021 г.

1700 София,

Студентски град,

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"


TEL: +359 888 912 718

Email: info&acefraud.org

АПИИ

AПИИ 2021

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ - 2 ЧАСТ Вижте повече...

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ - 1 ЧАСТ Вижте повече...

РЪКОВОДСТВО НА ЕКСПЕРТ ПРОВЕРИТЕЛЯ НА ИЗМАМИ - 2021 Вижте повече...

3D МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ИМАМИ Вижте повече...

КОМПЛЕКТ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ТЕСТА ЗА ЕПИ Вижте повече...

РЪКОВОДСТВО ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗМАМИ И ЗЛОУПОТРЕБИ - 2020 Вижте повече...

РЪКОВОДСТВО ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИЗМАМИ И ЗЛОУПОТРЕБИ - 2020 Вижте повече...

ИЗМАМИТЕ ПРИ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ДОГОВАРЯНЕТО - РАЗКРИВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ - 2020 Вижте повече...

ОСНОВИ НА ОДИТИНГА Вижте повече...

ОТГОВОРИ НА ТЕСТОВЕТЕ В УЧЕБНИКА “ОСНОВИ НА ОДИТИНГА” Вижте повече...

МОДЕРНИЯТ ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ Вижте повече...

ВСИЧКИ ИЗДАНИЯ НА АПИИ И ИЕПИ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ С НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ!