ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В ИЕПИ СЕМИНАРИ

*Въвежданата информация е задължителна

Банкова сметка на ИЕПИ в лв.: ИЕПИ ЕООД, ОББ-София,
BIC: UBBSBGSF IBAN: BG97UBBS80021092185920