АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

СТАТИИ, ИНТЕРВЮТА, ДИСКУСИИ, МНЕНИЯ

СТАТИИТЕ, ИНТЕРВЮТАТА И ДИСКУСИИТЕ, В КОИТО АПИИ УЧАСТВА, СА ЕФЕКТИВЕН МЕТОД ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА АКТУАЛНИ ПОЗНАНИЯ ЗА ПОДХОДИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И СРЕДСТВАТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

1700 София,

Студентски град,

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"


TEL: +359 888 912 718

Email: info&acefraud.org

АПИИ

AПИИ 2020

АПИИ ВЪВ ВЕСТНИК “БАНКЕРЪ” Брой 35 от 30 август 2013


ИНТЕРВЮ НА ДОЦ. ДИМИТЪР ДИНЕВ ПРЕД ВЕСТНИК “БАНКЕРЪ” В БРОЙ 35 НА 30 АВГУСТ 2013 Г. – ОТ ОФИСА НА АПИИ!

Г-н Динев наименованието на асоциацията, която ръководите, предполага че трябва да сте доста търсени за помощ и съвети. Така ли е в действи-телност?

- В последно време наистина се обръщат по-често към нас. Вече имахме срещи с Националната следствена служба и със специализираната прокуратура. Организирахме Първата национална конференция за предотвратяване на икономическите измами, в която участваха представители на икономическа полиция, Агенцията за държавна финансова инспекция, сертифицирани експерти, вътрешни и регистрирани одитори и други. Участваме и в редица международни форуми. Ето, през септември отново съм поканен като специален гост-лектор на12-я конгрес на Полския институт за вътрешен контрол. Но като цяло се възприемаме като опозиция на властта и политиците. Прочетете повече...

АПИИ В СПИСАНИЕ “ИКОНОМИКА”, 14 Ноември 2012 г.

Доцент Динев, как работи вашата организация за противодействие на икономическите измами?

Работата ни в Асоциацията за противодействие на икономическите измами е свързана с обучение, анализ на законодателството от гледна точка на противодействие на икономическите престъпления като цяло и измамите в частност. Корупцията е една друга тема - за разкриването й се харчат много пари, но резултатите са съмнителни.

През последните години много се говори за противодействие на икономическите измами, но резултатите показват, че мерките не са ефикасни.

Например, за Агенцията БОРКОР, създадена с такава цел, е известно само какъв е бюджетът й, а все още не знаем какъв е резултатът от нейната дейност. Ние бихме желали, освен с БОРКОР, да имаме взаимодействие и с АФКОС и други организации.Прочетете повече...

АПИИ В СПИСАНИЕ "ВЪТРЕШЕН ОДИТОР" в Бр. 2 OT 2014 г.


РАЗКРИВАНЕТО И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО НА ИЗМАМИ И ЗЛОУПОТРЕБИ: ДИЛЕМАТА ЯЙЦЕТО ИЛИ КОКОШКАТА?


     Въпреки, че тази статия е писана малко преди Великденските празници, дилемата за това кое е първично - разкриването (“кокошката”) или предотвратяването (“яйцето”) на измами и злоупотреби - стои на дневен ред вече дълги години.

     Дали разкриването на измами и злоупотреби предхожда предотвратяването им е въпрос, който предизвиква различни отговори, но аргументите за отговорите с “да” или “не” определено трябва да бъдат дискутирани. Прочетете повече...