АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

СТАТИИ, ИНТЕРВЮТА, ДИСКУСИИ, МНЕНИЯ

СТАТИИТЕ, ИНТЕРВЮТАТА И ДИСКУСИИТЕ, В КОИТО АПИИ УЧАСТВА, СА ЕФЕКТИВЕН МЕТОД ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА АКТУАЛНИ ПОЗНАНИЯ ЗА ПОДХОДИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И СРЕДСТВАТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

1700 София,

Студентски град,

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"


TEL: +359 888 912 718

Email: info&acefraud.org

АПИИ

AПИИ 2020

АПИИ ВЪВ ВЕСТНИК “БАНКЕРЪ” Брой 35 от 30 август 2013


ИНТЕРВЮ НА ДОЦ. ДИМИТЪР ДИНЕВ ПРЕД ВЕСТНИК “БАНКЕРЪ” В БРОЙ 35 НА 30 АВГУСТ 2013 Г. – ОТ ОФИСА НА АПИИ!

Г-н Динев наименованието на асоциацията, която ръководите, предполага че трябва да сте доста търсени за помощ и съвети. Така ли е в действи-телност?

- В последно време наистина се обръщат по-често към нас. Вече имахме срещи с Националната следствена служба и със специализираната прокуратура. Организирахме Първата национална конференция за предотвратяване на икономическите измами, в която участваха представители на икономическа полиция, Агенцията за държавна финансова инспекция, сертифицирани експерти, вътрешни и регистрирани одитори и други. Участваме и в редица международни форуми. Ето, през септември отново съм поканен като специален гост-лектор на12-я конгрес на Полския институт за вътрешен контрол. Но като цяло се възприемаме като опозиция на властта и политиците.

След парламентарните избори през 2009-а, когато ГЕРБ дойдоха на власт, заявих, че хората се сменят, но схемите остават същите. Така и стана. Нищо не се промени в законодателството и в управлението изобщо. Ако ме питате пак след два-три месеца, възможно е отново да кажа същото, но нека все пак да видим какво ще направи правителството на Пламен Орешарски.

Икономическите измами определено станаха нарицателно за всичко, което се случва в България през последните години. Как обаче изглеждат нещата през вашия поглед?

- Законодателството ни от една страна е хармонизирано с европейското, но от друга - не е съобразено с нашета среда, с действителността в България. Затова не се и спазва. Иначе измамите имат много различни проявления. Тук се включват проявленията на корупцията, конфликта на интереси, икономическото изнудване, незаконните подаръци, присвояването на активи, укриването на данъци, прането на пари, дори академичните измами. Като цяло това, на което ние обръщаме внимание, са престъпленията на "белите якички", на хората, които имат власт, познания и опит.

Има едно такова усещане, че тези "бели якички" вилнеят навсякъде и във всички сфери у нас.

- При разкриването на измамите трябва да се постъпва много деликатно и внимателно, защото наказателната отговорност е лична. Не може да се говори, че по принцип се случват измами и престъпления. ПРОЧЕТЕТЕ ЦЯЛОТО ИНТЕРВЮ ТУК!