АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

1700 София,

Студентски град,

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"


TEL: +359 888 912 718

Email: info&acefraud.org

АПИИ

AПИИ 2020

АПИИ И ИЕПИ ПРЕДОСТАВЯТ НЕПРЕКЪСНАТО ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИНГ ЧРЕЗ СЕМИНАРИ, КУРСОВЕ И УЕБИНАРИ!


КОМПЮТЪРНИ И ИНТЕРНЕТ ИЗМАМИ - ОЦЕНКА НА РИСКА

2 ЕПИ КРЕДИТА, ИЗДАВА СЕ СЕРТИФИКАТ

                           СЪДЪРЖАНИЕ

НА УЕБИНАРА


1. Същност и проявления на дигиталните и потребителски измами и злоупотреби

2. Новите хакерски подходи и схеми на измами и злоупотреби с лични данни

3. Методи за оценка на риска от компютърни и Интернет измами

4. Дискусия, въпроси и отговори


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НИ ПИШЕТЕ НА: info@iepinet.eu

РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАПИСВАНИЯ:


Цена за членове на АПИИ: 120 лв.

Цена за нечленове на АПИИ: 150 лв.

Цена за повече от 2 участника: 130 лв. за 1 уч.

БАНКОВАTA СМЕТКА НА ИЕПИ Е:

ИЕПИ ЕООД, Юробанк България-София,

BIC: BPBIBGSF 
IBAN: BG10BPBI88981029112101