АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

1700 София,

Студентски град,

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"


TEL: +359 888 912 718

Email: info&acefraud.org

АПИИ

AПИИ 2020

АПИИ И ИЕПИ ПРЕДОСТАВЯТ НЕПРЕКЪСНАТО ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИНГ ЧРЕЗ СЕМИНАРИ, КУРСОВЕ И УЕБИНАРИ!


СИСТЕМАТА ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ И РИСКА ОТ ИЗМАМИ,

2 ЕПИ КРЕДИТА, ИЗДАВА СЕ СЕРТИФИКАТ!

                           СЪДЪРЖАНИЕ

НА УЕБИНАРА


1. Същност на модела COSO и прилагането му Закона за фунансово управление и контрол в публичния сектор

2. Новото предстови - оценката на риска от измами.

3. Подходи за оценка на риска от измами

4. Дискусия, въпроси и отговори


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НИ ПИШЕТЕ НА: info@iepinet.eu

РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАПИСВАНИЯ:


Цена за членове на АПИИ: 190 лв.

Цена за нечленове на АПИИ: 220 лв.

Цена за повече от 2 участника: 200 лв. за 1 уч.

БАНКОВАTA СМЕТКА НА ИЕПИ Е:

ИЕПИ ЕООД, Юробанк България-София,

BIC: BPBIBGSF 
IBAN: BG10BPBI88981029112101