АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

1700 София,

Студентски град,

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"


TEL: +359 888 912 718

Email: info&acefraud.org

АПИИ

AПИИ 2020

АПИИ И ИЕПИ ПРЕДОСТАВЯТ НЕПРЕКЪСНАТО ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИНГ ЧРЕЗ СЕМИНАРИ, КУРСОВЕ И УЕБИНАРИ!


ВЪТРЕШНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА СИГНАЛИ/ЖАЛБИ ЗА КОРУПЦИОННИ ПРАКТИКИ, 2 ЕПИ КРЕДИТА, ИЗДАВА СЕ СЕРТИФИКАТ!

СЪДЪРЖАНИЕТО НА СЕМИНАРА


  ☛ Корупционни практики и проявления - подкупи, комисионни, конфликт на интереси, икономическо изнудване и злоупотреби

  ☛ Сигналът/жалбата - какви трябва да бъдат?!

  ☛ Същност и характеристика на процеса на вътрешно разследване

  ☛ Вътрешното разследване - и какво след това?

 ☛ Дискусия, въпроси и отговори

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НИ ПИШЕТЕ НА: info@iepinet.eu

РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАПИСВАНИЯ:


Цена за членове на АПИИ: 130 лв.

Цена за нечленове на АПИИ: 150 лв.

Цена за повече от 2 участника: 110 лв. за 1 уч.

БАНКОВАTA СМЕТКА НА ИЕПИ Е:

ИЕПИ ЕООД, Юробанк България-София,

BIC: BPBIBGSF 
IBAN: BG10BPBI88981029112101