АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

1700 София,

Студентски град,

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"


TEL: +359 888 912 718

Email: info&acefraud.org

АПИИ

AПИИ 2020

АПИИ И ИЕПИ ПРЕДОСТАВЯТ НЕПРЕКЪСНАТО ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИНГ ЧРЕЗ СЕМИНАРИ, КУРСОВЕ И УЕБИНАРИ!


ФИНАНСОВ АНАЛИЗ И КОЕФИЦИЕНТИ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИЗМАМИ,

2 ЕПИ КРЕДИТА, ИЗДАВА СЕ СЕРТИФИКАТ!

                        СЪДЪРЖАНИЕ

НА УЕБИНАРА

1. Финансови и счетоводни коефициенти, разкриващи измами и злоупотреби

2. Схеми на измами и злоупотреби, оказващи влияние върху финансовите отчети

3. Анализ на финансовите отчети и коефициентите, разкриващи измами и злоупотреби

4. Дискусия, въпроси и отговори


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НИ ПИШЕТЕ НА: info@iepinet.eu


РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАПИСВАНИЯ:


Цена за членове на АПИИ: 120 лв.

Цена за нечленове на АПИИ: 150 лв.

Цена за повече от 2 участника: 130 лв. за 1 уч.

БАНКОВАTA СМЕТКА НА ИЕПИ Е:

ИЕПИ ЕООД, Юробанк България-София,

BIC: BPBIBGSF 
IBAN: BG10BPBI88981029112101