АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ ТРЕНИНГ ЕТИКА

1700 София,

Студентски град

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"


TEL: +359 888 912 718

Email: info&acefraud.org

АПИИ

AПИИ - 2024

АПИИ И ИЕПИ ПРЕДОСТАВЯТ НЕПРЕКЪСНАТО ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИНГ ЧРЕЗ СЕМИНАРИ, КУРСОВЕ И УЕБИНАРИ

ИЗМАМИ ЧРЕЗ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ,

8 ЕПИ КРЕДИТА, ИЗДАВА СЕ СЕРТИФИКАТ

ПРОГРАМА

НА СЕМИНАРА


8:45 -9:00 Регистрация на участниците

9:00 – 10:00 Същност, характеристика и видове проекти и поръчки, финансирани от ЕС, които са обекти на одита

10:00  - 10:15 Почивка

10:15  - 11:30 Юридически аспекти на изискването и изпълнението на одита на дейността на дставчика

11:30  - 11:50 Кафе-пауза

11:50  - 13:00  Методи и техники, използвани при одита на дейността на доставчика

13:00 - 14:00. Обяд  

14:00 - 15:00   Възможни нередности, нарушения и схеми на счетоводни измами и злоупотреби, разкривани при одита на дейността на доставчика

15:00 - 15: 20 Кафе - пауза

15:20 - 17:00 Практичски казус за провеждане на одит на дейността на създаване и оценка на счетоводни контрили

17:00 – 17:30 Дискусия, въпроси и отговори

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НИ ПИШЕТЕ НА: info@acefraud.org


РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАПИСВАНИЯ:


Цена за членове на АПИИ: 250 лв.

Цена за нечленове на АПИИ: 290 лв.

Цена за повече от 2 участника: 270 лв. за 1 уч.


БАНКОВАTA СМЕТКА НА АПИИ Е:

AПИИ, ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - СОФИЯ, BIC: CECBBGSF

IBAN: BG65CECB97901042872300