АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

ОБЩОТО МЕЖДУ ПРАНЕТО НА ПАРИ И АКАДЕМИЧНОТО ПЛАГИАТСТВО

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ...!

1700 София,

Студентски град

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"


TEL: +359 888 912 718

Email: info&acefraud.org

АПИИ

AПИИ - 2023