АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

"ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ - НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕЗ 2023 г."


ОЧАКВАЙТЕ ДЕТАЙЛИТЕ СКОРО!

1700 София,

Студентски град

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"


TEL: +359 888 912 718

Email: info&acefraud.org

АПИИ

AПИИ - 2023