АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ ТРЕНИНГ ЕТИКА


КАТО ИНДИВИДУАЛЕН И/ИЛИ КОЛЕКТИВЕН ЧЛЕН НА АПИИ ВИЕ ЩЕ ИМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА:

          Сте неотделима част от екипа от професионалисти на АПИИ

          Сте "Сертифициран експерт-проверител на измами" - най-бързо развиващата се професия в световен мащаб

          Участвате в дейността на АПИИ

          Получавате професионални съвети и информация

          Ползвате (колективни) отстъпки при закупуване на публикации и софтуер

          Ползвате (колективни) отстъпки при участие в семинари и курсове

ЗА ДА СТАНЕТЕ ИНДИВИДУАЛЕН И/ИЛИ КОЛЕКТИВЕН ЧЛЕН НА АПИИ, Е НЕОБХОДИМО ДА:

     1.     Изтеглите Устава на АПИИ, за да запознаете със съдържанието му (Натиснете върху Устава!). За да изтеглите и прочетете Устава Ви е нужен софтуера Acrobat Reader v.6x, който е безплатен!

     1.     Попълвате всички полета на Формуляра за членство вдясно и ни го изпращате като натисните "Изпратете"

3. Платите годишния (колективен) членски внос от 100 лв. по банков път чрез банковата сметка на АПИИ: АПИИ, ЦКБ - СОФИЯ, BIC: CECBBGSF IBAN: BG65CECB97901042872300. Или чрез Paypal с дебитна или кредитна карта 

4.     В най-кратък срок кандидатурата Ви се одобрява от Управителния съвет на АПИИ и приема на редовно заседание.

     5.     Ако желаете да получавате информация за дейността на АПИИ, изпратете Вашия e-mail адрес в АПИИ на info@acefraud.org!

Ние ще Ви включим в нашата база данни и вече ще получавате нужната Ви информация за АПИИ!

ПОТЪРСЕТЕ НИ НА АДРЕСА НА АПИИ:

1700 София, Студентски град, Бл.6A, Вх.В, ет.4, ап.14 (До Община "Студентска") 


Мобилен: +359 888912718

e-mail адрес: info@acefraud.org

ЧЛЕН НА АПИИ МОЖЕ ДА БЪДЕ ВСЕКИ, КОЙТО ПРИЗНАВА УСТАВА НА АПИИ И Е ЗАПЛАТИЛ ЧЛЕНСКИЯ ВНОС!

ФОРМУЛЯР ЗА ЧЛЕНСТВО:

1700 София,

Студентски град

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"


TEL: +359 888 912 718

Email: info&acefraud.org

АПИИ

AПИИ - 2024