АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

ЧЛЕН НА АПИИ МОЖЕ ДА БЪДЕ ВСЕКИ, КОЙТО ПРИЗНАВА УСТАВА НА АПИИ И Е ЗАПЛАТИЛ ЧЛЕНСКИЯ ВНОС!

АКТУАЛЕН СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА АПИИ ЗА 2022 г.

Албена Цанкова Тошева, Регистриран одитор, София

Атанаска Ивова Филипова-Сланчева, Регистриран одитор, Управляващ съдружник на "Одит Консулт 2004" ООД, София

Бойко Деянов Моллов, Вътрешен одитор, БНБ София

Владислав Руменов Михайлов, Финансов директор, “Чери Дрийм” ООД, София

Дарина Ганчева Драгова, Управител на "Дарро -Н" ЕООД, София

Димитър Петров Динев, СЕПИ, Председател на УС на АПИИ, Сертифициран проверител на измами при ACFE, (CFE)

Донка Иванова Ивановска, Главен Счетоводител в СК"ДЕА Пасаван",  София

Мариана Михайлова, Регистриран одитор, София

Марина Кънчева Любенова, СЕПИ, Сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор, АПИ, София

Мариана Донева Петрушева, СЕПИ, Вътрешен одитор, EVN ЕООД, Пловдив

Доц. д-р Недялко Вълканов Вълканов, СЕПИ, Доцент в катедра "Финанси" при Икономически университет - Варна

Петя Тодорова Вълкова, СЕПИ, Помощник-одитор, “Одит Консулт 2004” ООД

д-р Пламен Кимонов Илиев, Управител "Кавиплас Консулт Комерс" ЕООД, Преподавател в НБУ - София

Румен Христов Димитров, СЕПИ, Помощник-одитор, “Финанс Одит Консулт 2002”, Варна

Светослава Дочкова Калева, Регистриран одитор и Управител на "КАЛЕВАОДИТ" ЕООД, София

д-р Славчо Славчев Златков, СЕПИ, Член на УС на АПИИ, Директор на Дирекция "Вътрешен одит" в Министерство на отбраната

Султана Христова Българенска, Член на УС на АПИИ, Регистриран одитор и Управител на ОСА "Одит, счетоводство, анализи" ООД

Тодор Георгиев Гогов, Прокурист на "Монбат Рисайклинг", ЕАД Монтана1700 София,

Студентски град

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"


TEL: +359 888 912 718

Email: info&acefraud.org

АПИИ

AПИИ - 2022